Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal jeg melde mig ind i Foreningen af Danske Sygeplejersker?

Fordi vi som interesseforening ønsker at få politikere og medier til at sætte sygeplejerskers grundløn på dagsordenen. En stor medlemsskare, vil sikre et stærkt fundament at arbejde ud fra.

Vi arbejder på græsrodsniveau – det vil sige at vi arbejder ulønnet og i vores fritid. Pengene som kommer ind via medlemsskaber, bruger vi til at skabe opmærksom, fx ved at købe annoncer i dagblade, lave banner, t-shirts, badges, kopper m.m

Hvorfor fokus på at hæve grundlønnen, når sygeplejersker har så mange andre udfordringer?

En højere grundløn er foreningens førsteprioritet. Der er forsøgt mangt og meget ift. at fastholde rekruttere sygeplejersker. Fakta er, at det ikke er lykkedes at ændre en kedelig udvikling, og sundhedsvæsenet lider under mangel på sygeplejersker. En højere løn, der modsvarer de komplekse opgaver sygeplejersker varetager, vil åbenlyst være en del af løsningen på problemet. Fastholdelse af erfarne kolleger, god uddannelse af nye og færre ubesatte stillinger, vil føre til bedre arbejdsforhold.
Vi tror på at en højere grundløn vil være af højeste betydning i forhold til at fastholde og rekruttere sygeplejersker.

Jeg er allerede medlem af en fagforening, er I et alternativ?

Nej, Foreningen af Danske Sygeplejersker er ikke en fagforening. Vi er en interesseforening der ønsker øget politisk fokus på sygeplejerskers løn- og arbejdsvilkår.  Bestyrelsen består af sygeplejersker der arbejder på frivillig basis i fritiden.

Foreningen arbejder for et løft af grundlønnen udenom overenskomstforhandlingerne. Lønplaceringen af kvindedominerede fag nederst i hierarkiet, blev politisk stadfæstet i 1969 og derfor bør det være ligeledes være en politisk beslutning at løfte sygeplejerskers aflønning ud af et forældet, diskriminerende jerngreb.

Hvad er Tjenestemandsreformen af 1969?

Tjenestemandsreformen af 1969 udspringer af det tidligere tjenestemandssystem fra 1919. Her blev offentligt ansatte placeret på forskellige løntrin. Kvindedominerede fag blev placeret lavere end mandsdominerede, hovedsageligt ud fra tanken om at manden var hovedforsøger. Mænds arbejde blev værdisat højere end kvinders. Man var dog allerede dengang bevidst om, at der var behov for at ændre lovgivningen og det var forventeligt at reformen skulle reformeres atter engang. Men krisen kradsede i kommende år, og den politiske velvilje forsvandt. 52 år efter, ligger den stadig støvet og uberørt hen. Dette på trods af bunker af undersøgelser, rapporter og lovgivning den gamle lov strider imod. Institut for Menneskerettigheder har for nyligt udgivet rapporten “Kvindefag i historisk skruesvinge” som du kan læse her.

Skal man være sygeplejerske for at kunne blive medlem af Foreningen af Danske Sygeplejersker?

Nej, alle der ønsker at støtte op om foreningens formål om at kæmpe for en højere grundløn for sygeplejersker, kan blive medlem.