Indmeldelse

Foreningen af Danske sygeplejersker arbejder for bedre løn- og arbejdsvilkår for sygeplejersker i sundhedsvæsenet. Fastholdelse og rekruttering er en voksende udfordring som skal løses, for at sikre et sundt og stærkt sundhedsvæsen hvor efterspørgslen på sygeplejersker kun stiger.

Med din indmeldelse bidrager du med din stemme – jo flere vi er, des mere bliver der lyttet.

Det årlige kontingent på 200 kr. anvendes til drift, kampagner, hjemmeside, fotografer, kørsel, mm.

Bestyrelsen arbejder på frivillig basis.

Som medlem får du også adgang til vores lukkede Facebook-gruppe, hvor vi deler interne ting med hinanden.

Har du lyst til at bidrage med din skarpe pen, tanker, politiske indsigt, organisatoriske overblik eller andet, så skriv til os på info@danskesygeplejersker.dk