Hvad arbejder vi for?

Foreningen af Danske Sygeplejersker arbejder for at forbedre sygeplejerskers løn- og arbejdsvilkår. Et nødvendigt opgør med en forældet tjenestemandsreform fra 1969. Her videreførtes en hierarkisk lønplacering af offentligt ansatte, som kan dateres helt tilbage fra 1919, hvor kvindedominerede fag fik laveste placering blandt offentligt ansatte.

I 1969 var der bred politisk enighed om, at placeringen skulle, og ville udlignes ad åre. Men så kom økonomisk smalhals i 70érne og senere kartoffelkuren i 80érne og sygeplejersker var jo blot kvinder der ydede omsorg og gik lægen til hånde, – de var naturligvis ikke forsørgere.

Sådan er faget ikke længere og kvinder er forsørgere på lige fod med mænd. Arbejdsopgavernes kompleksitet stiger overalt i sundhedsvæsnet og opgaveglidning fra lægerne er ikke blevet honoreret.  

Sygeplejersker er en broget folk af mænd, kvinder, unge og ældre – og alle har brug for en løn der kan betale regningerne.

I Danmark er arbejdsmarkedet reguleret efter ”den danske model”, som kort fortalt er en aftale indgået mellem lønmodtager og arbejdsgiver. Tjenestemandreformen har nu 52 år på bagen, og det er ikke lykkedes at løfte sygeplejerskers grundløn til et niveau, der svarer til uddannelsens- og arbejdets indhold gennem overenskomstforhandlinger. I en kollektiv forhandling med mange faggrupper, er det praktisk talt umuligt at løfte enkelte grupper højere end andre. Derfor er der brug for politisk vilje og indgriben.

Alt for mange sygeplejersker forlader det danske sundhedsvæsen, og nyuddannede fravælger i stigende grad faget indenfor få år. I 2025 forventes der at mangle 6000 sygeplejersker, viser en analyse fra Dansk Sygeplejeråd.

Manglen på sygeplejersker går ud over den faglige kvalitet af behandlingen og truer patientsikkerheden. Når erfarne sygeplejersker forsvinder, fører det til et øget arbejdspres på de der bliver. På landets medicinske afdelinger har 40% af de ansatte mindre end to års anciennitet. Problemet har gennem en årrække været anerkendt af forskere og myndigheder, som gennem tiden har forsøgt sig med forskellige lappeløsninger, men nu må der handles effektivt, for coronakrisen har kun forstærket problemet.

Sygeplejersker står i frontlinjen sammen med de øvrige sundhedsmedarbejdere, hvilket har øget anerkendelsen af erhvervet. Men det har også gjort jobbet usikkert og risikabelt i en periode. Mange er blevet smittet og en del har tilmed senfølger af COVID-19. Den nuværende krise har forstærket de i forvejen eksisterende problemer: Det er trist for den enkelte, men det er også for samfundet, som har brug sygeplejerskers indsats overalt i sundhedssystemet.

Vi mener, at løsningen starter med lønnen. En højere grundløn vil fastholde og rekruttere de dygtigste sygeplejersker. Erfarne kolleger, som bliver i faget, hvis de tilbydes attraktiv løn. Nyuddannede som har brug for kolleger, mentorer og støtte, for at dygtiggøre sig.

Meld dig ind her og støt Foreningen af Danske Sygeplejerskers kamp for et stærkere, sundere sundhedsvæsen hvor sygeplejersker aflønnes efter deres vigtige kompetencer og faglighed.

Du kan melde dig til vores forening på nedenstående link, og stå sammen med os, om at løse sygeplejerskernes udfordringer!