Hjertelig velkommen

Foreningen af Danske Sygeplejersker er en interesseforening, stiftet for at sætte sygeplejerskers løn- og arbejdsvilkår på den politiske dagsorden. Vi er græsrødder og vi arbejder aktivistisk. Vi er ikke en fagforening.

Alle der ønsker at hjælpe, kan støtte foreningen med et personligt medlemskab og/eller med et engangsbeløb. Du skal ikke være sygeplejerske for at støtte os. Foreningen er for alle der ønsker at støtte op om Danske Sygeplejersker.

Vi er politisk uafhængige med et ønske om, at et bredt funderet flertal i Folketinget står sammen om en løsning der løfter sygeplejerskers lønvilkår ind i det 21. århundrede. Jo før jo bedre.

Hvad arbejder vi for?

Foreningen af Danske Sygeplejersker arbejder for at forbedre sygeplejerskers løn- og arbejdsvilkår. Et nødvendigt opgør med en forældet tjenestemandsreform fra 1969. Her videreførtes en hierarkisk lønplacering af offentligt ansatte, som kan dateres helt tilbage fra 1919, hvor kvindedominerede fag fik laveste placering blandt offentligt ansatte.

I 1969 var der bred politisk enighed om, at placeringen skulle, og ville udlignes ad åre. Men så kom økonomisk smalhals i 70érne og senere kartoffelkuren i 80érne og sygeplejersker var jo blot kvinder der ydede omsorg og gik lægen til hånde, – de var naturligvis ikke forsørgere.

Sådan er faget ikke længere og kvinder er forsørgere på lige fod med mænd. Arbejdsopgavernes kompleksitet stiger overalt i sundhedsvæsnet og opgaveglidning fra lægerne er ikke blevet honoreret.  

Vi deltager jævnligt i medierne, hvor vi udtaler os om den aktuelle situation blandt sygeplejersker i sundhedsvæsenet.

Her kan du altid blive opdateret, hvis du skulle have misset os.

Du kan også følge med i foreningens egne nyheder her på bloggen.

Foreningen af Danske Sygeplejersker udspringer af Facebook-gruppen Sygeplejersker er mere værd, men er nu en selvstændig forening.

Du kan følge vores arbejde herinde, på vores Facebook-side eller find os på Instagram Instagram

Vil du også gerne støtte Danske Sygeplejersker?

For bare 200 kroner om året, kan du blive medlem af Foreningen af Danske Sygeplejersker, og dermed støtte vores arbejde.

Det er også muligt at sende en donation via MobilePay.